XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA CAO DO LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG

Bài báo này mở đầu với một tình huống lâm sàng ngắn làm nổi bật những vấn đề lâm sàng phổ biến. Sau đó trình bày bằng chứng hỗ trợ nhiều chiến lược điều trị khác nhau, và tổng quan các hướng dẫn điều trị (guideline) chính thức

Full màn hình
 

Download

Thích (2)

bình luận

Có 0 bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận.