Vắc xin không liên quan đến tự kỉ: Phân tích gộp dựa trên bằng chứng các nghiên cứu bệnh chứng và thuần tập

Đã và đang có rất nhiều cuộc tranh luận về khả năng liên quan giữa tiêm chủng ở trẻ em và sự xuất hiện bệnh tự kỉ sau này. Trong thời gian

Full màn hình
 

Download

Thích (4)

bình luận

Có 0 bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận.