TRẦM CẢM SAU SINH

Tạp chí này mở đầu bằng một trường hợp minh họa đặc trưng cho một vấn đề lâm sàng thường gặp. Bằng chứng của các chiến lược hỗ trợ được trình bày sau đó

Full màn hình
 

Download

Thích (2)

bình luận

Có 2 bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận.