x

NHIỄM HIV- 1 CẤP TÍNH

Trong năm 2009, LHQ đã ước tính rằng 33,2 triệu người trên toàn thế giới đang sống chung với virut gây suy giảm miễn dịch ở người type 1 (HIV-1)

Full màn hình
 

Download

Thích (3)

Bài viết liên quan

PHẢN VỆ: ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU

 • 24/08/2017
 • Ronna L Campbell
 • 0 bình luận

DỰ TRÙ DANH MỤC HỘP THUỐC CHỐNG SHOCK

 • 14/05/2018
 • Bộ Y Tế
 • 0 bình luận

CAI GLUCOCORTICOID

 • 25/09/2017
 • Kenneth G Saag
 • 0 bình luận

XƠ CỨNG BÌ

 • 12/07/2017
 • Armando Gabrielli
 • 0 bình luận

CHUẨN ĐOÁN SHOCK PHẢN VỆ

 • 15/08/2017
 • Ronna L Campbell
 • 0 bình luận

NHƯỢC CƠ

 • 10/06/2017
 • Nils E. Gilhus
 • 0 bình luận

bình luận

Có 0 bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần để viết bình luận.

Facebook comment

X Đăng ký nhận email
Đăng ký để nhận được câu hỏi hàng tuần.