LOÃNG XƯƠNG Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH

Loãng xương gây ra 1,5 triệu lượt gãy xương mỗi năm tại Hoa Kỳ, phần lớn ở phụ nữ sau mãn kinh. Bệnh này đặc trưng bởi sự mỏng xương và...

Full màn hình
 

Download

Thích (2)

bình luận

Có 0 bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận.