x

HỘI CHỨNG DOWN (NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN)

Hội chứng Down là tình trạng mà một người sẽ phải mang theo suốt đời nếu mắc phải khi sinh ra. Hội chứng này có thể gây ra các vấn đề...

Full màn hình
 

Download

Thích (1)

bình luận

Có 0 bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận.

X Đăng ký nhận email
Đăng ký để nhận được câu hỏi hàng tuần.