x

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG HÀM NHỎ THỨ HAI HÀM TRÊN BA CHÂN

  • 28/09/2017
  • Chia-Shuo Yeh
  • Ngọc Hoa
  • 0 bình luận
  • 1 like

Việc điều trị tủy răng thành công dựa trên việc sửa soạn đúng đường vào ống tủy, làm sạch, tạo hình phù hợp và hoàn thiện trám kín ống tủy...

Full màn hình
 

Download

Thích (1)

bình luận

Có 0 bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận.

X Đăng ký nhận email
Đăng ký để nhận được câu hỏi hàng tuần.