x

Thỏa thuận sử dụng và quy định

 

THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Điều khoản chung

Chào mừng bạn đến với website Capnhatykhoa.org, website được thiết kế và đưa vào sử dụng vào năm 2017. Việc bạn đăng ký sử dụng capnhatykhoa.org và việc sử dụng các dịch vụ của capnhatykhoa.org đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản bên dưới (thỏa thuận sử dụng dịch vụ).

Mô tả dịch vụ

Thông qua website và các liên kết trên website, capnhatykhoa.org cung cấp cho người dùng khả năng truy nhập đến các tài nguyên trên Web của capnhatykhoa.org, sử dụng các dịch vụ do Capnhatykhoa.org cung cấp, bao gồm các thông tin thể hiện trên trang Web dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc phim minh họa, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý và các dịch vụ khác (gọi chung là "Dịch Vụ”). Trừ phi có quy định cụ thể khác, đối tượng điều chỉnh của Thỏa Thuận Sử Dụng còn bao gồm cả các bản cập nhật hoặc nâng cấp, các đặc tính hoặc thuộc tính mới của Dịch Vụ, hoặc các dịch vụ mới do Capnhatykhoa.org cung cấp.

Dịch vụ và trách nhiệm củaCapnhatykhoa.org

Dịch vụ của Capnhatykhoa.org là những dịch vụ được ghi trên website này (gọi tắt là dịch vụ ). Bạn đồng ý rằng Capnhatykhoa.org có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ. Bạn cũng đồng ý rằng Capnhatykhoa.org có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho Capnhatykhoa.org để bảo đảm những thông tin được đăng ký phù hợp với Quy định của website.

Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Thoả thuận sử dụng dịch vụ.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn

Bạn cần đồng ý với Thoả thuận sử dụng dịch vụ, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập.

Bạn đồng ý rằng không sử dụng Dịch Vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật (ở đây được ngầm hiểu là Pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác, cụ thể không lợi dụng website nhằm mục đích:

  • Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
  • Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
  • Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
  • Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
  • Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.
  • Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.

Bạn không được gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại Dịch Vụ và website của TaiLieu.VN. Bạn không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến Dịch Vụ và việc sử dụng ổn định của người dùng khác.

Giới hạn độ tuổi:

Mọi người đều có thể truy cập website này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đăng ký thành viên để đưa thông tin, tài nguyên lên website, bạn phải ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Những điều cấm :

Bạn đồng ý không vi phạm các quy định cấm sau đây:
1. Cung cấp các thông tin/ tài nguyên vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục, kinh doanh bất hợp pháp, gây hại đến các cá nhân/ tổ chức khác.
2. Cung cấp các thông tin/ tài nguyên thuộc sở hữu của chủ thể khác được bảo vệ bởi luật pháp trong và ngoài nước.

 

QUY ĐỊNH BẢO MẬT

Qui định bảo mật của capnhatykhoa.org được đưa ra nhằm giúp các thành viên hiểu được việc cung cấp thông tin cho capnhatykhoa.org và capnhatykhoa.org sẽ sử dụng nguồn thông tin đó như thế nào, đồng thời giúp bạn có những Quyết định sáng suốt khi sử dụng từng chức năng của capnhatykhoa.org tại địa chỉ web capnhatykhoa.org.

Khi sử dụng hoặc truy nhập capnhatykhoa.org, bạn mặc nhiên chấp nhận tất cả những điều khoản trong Qui định bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Qui định này, bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email:capnhatykhoa.org@gmail.com.

Về capnhatykhoa.org và những thông tin mà thành viên cung cấp

Capnhatykhoa.org là dịch vụ internet dành cho cộng đồng trực tuyến. Khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân như: tên, địa chỉ email, kinh nghiệm làm việc, học vấn, sở thích và một số thông tin khác được gọi là Hồ sơ cá nhân. Là một phần của thủ tục đăng ký, mỗi thành viên capnhatykhoa.org tạo một Hồ sơ cá nhân riêng.

Khi bạn tạoHồ sơ cá nhân.

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp capnhatykhoa.org hoạt động hiệu quả và để liên hệ với bạn về những giao dịch và các hoạt động khác của bạn trên Website. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để gửi tới bạn những thông báo về những tài liệu, tin tức, dịch vụ mới của capnhatykhoa.org hoặc dịch vụ liên kết với các bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn.

Sửa đổi hoặc xóa thông tin

Việc truy nhập và quản lý toàn bộ thông tin cá nhân của các thành viên trên capnhatykhoa.org là không khó khăn bởi bạn có thể cập nhật hồ sơ của mình bằng các công cụ chỉnh sửa hồ sơ. Thông tin sẽ được cập nhật ngay lập tức. Bất kỳ thành viên nào muốn hủy bỏ tài khoản trên capnhatykhoa.org hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email:capnhatykhoa.org@gmail.com

Bảo mật 

Mật khẩu của tài khoản của tất cả thành viên capnhatykhoa.org đều được bảo vệ. capnhatykhoa.org ngăn chặn việc lấy thông tin để bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên. Tuy nhiên các bạn thành viên hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn  

Thay đổi Qui định bảo mật của tailieu.vn 

Chúng tôi cập nhật Qui định bảo mật này định kỳ. Chúng tôi sẽ đăng tin trên trang web capnhatykhoa.org để thông báo Qui định mới. Các thay đổi dù nhỏ cũng sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Trong trường hợp chúng tôi sử dụng thông tin nhận dạng của người dùng khác hay trái với những gì đã cam kết tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web capnhatykhoa.org trong vòng 30 ngày.
 

 

 

X Đăng ký nhận email
Đăng ký để nhận được câu hỏi hàng tuần.