x

KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI GEN MÃ HÓA ENZYM CHUYỂN HÓA XENOBIOTIC (NAT2 VÀ GSTP1) Ở NAM GIỚI VÔ SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ARMS - PCR

 

bình luận

Có 0 bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần để viết bình luận.

X Đăng ký nhận email
Đăng ký để nhận được câu hỏi hàng tuần.