x

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG HÀM NHỎ THỨ HAI HÀM TRÊN BA CHÂN

 • 28/09/2017
 • Chia-Shuo Yeh
 • Ngọc Hoa
 • 0 bình luận
 • 1 like

Việc điều trị tủy răng thành công dựa trên việc sửa soạn đúng đường vào ống tủy, làm sạch, tạo hình phù hợp và hoàn thiện trám kín ống tủy...

Full màn hình
 

Download

Thích (1)

Bài viết liên quan

VƯỢT QUA NHỮNG KHIẾM KHUYẾT ĐỂ TẠO NÊN MỘT NỤ CƯỜI THẨM MỸ: MỘT CASE LÂM SÀNG

 • 02/10/2017
 • Richard S. Bernstein
 • 0 bình luận

SO SÁNH GIỮA PHƯƠNG PHÁP LẤY DẤU THƯỜNG QUY VÀ LẤY DẤU KỸ THUẬT SỐ: ĐÁNH GIÁ CẢM NHẬN CỦA BỆNH NHÂN, SỰ THOẢI MÁI KHI ĐIỀU TRỊ, HIỆU QUẢ VÀ KẾT QUẢ LÂM SÀNG

 • 12/04/2018
 • Emir Yuzbasioglu
 • 0 bình luận

TỔN THƯƠNG HÀM MẶT SAU CHẤN THƯƠNG DO TAI NẠN GIAO THÔNG

 • 10/04/2018
 • Joel B. Epstein
 • 0 bình luận

NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG LIÊN QUAN ĐẾN MỌC RĂNG SỮA: THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ KHÔNG DÙNG THUỐC

 • 31/03/2018
 • Mahtab Memarpour, Elham Soltanimehr và Taherh Eskandarian
 • 0 bình luận

CÁC CẢN TRỞ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN RĂNG HÀM MẶT

 • 12/12/2017
 • Chưa cập nhật
 • 0 bình luận

Vitamin cho trẻ em: chúng có cần thiết cho những đứa trẻ (và đó là loại nào)

 • 26/04/2019
 • Thanh Huyền
 • 0 bình luận

bình luận

Có 0 bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần để viết bình luận.

Facebook comment

X Đăng ký nhận email
Đăng ký để nhận được câu hỏi hàng tuần.