KỸ THUẬT HÍT TRONG BỆNH SUYỄN: LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SỞ THÍCH VÀ THÁI ĐỘ CỦA BỆNH NHÂN ĐỐI VỚI THUỐC HÍT CỦA HỌ?

  • 13/09/2018
  • Lia Jahedi, MSc, Sue R. Downie, PhD, Bandana Saini, PhD, Hak-Kim Chan, PhD and Sinthia Bosnic-Antice
  • Trương Thảo
  • 0 bình luận
  • 0 like

Kỹ thuật hít đúng có thể làm tăng hiệu quả của thuốc, giảm liều và giảm tác dụng phụ. Sự ưu tiên của bệnh nhân cho thiết bị hít chưa được khám phá đầy đủ và chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng nếu bệnh nhân có thể được chọn ống hít mà họ mong muốn, họ có thể sử dụng nó đúng cách hơn. Mục đích của chúng tôi là xác định các sở thích, thái độ và nhận thức của bệnh nhân hen suyễn đối với thuốc hít của họ và để đánh giá liệu có bất kỳ yếu tố nào liên quan đến kỹ thuật hít hay không.

Full màn hìnhDownload

Thích (0) Hãy là người đầu tiên thích nội dung này!

bình luận

Có 0 bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận.