x

ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ CỤ CHỈNH NHA CỐ ĐỊNH LÊN MÀU MEN: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

  • 13/07/2018
  • Qiushuo Chen, Xicong Zheng, Weiting Chen, Zhenyu Ni and Yu Zhou
  • Minh
  • 0 bình luận
  • 1 like

Điều trị với khí cụ chỉnh nha cố định đã trở thành ưu thế trong thực hành chỉnh nha trên khắp thế giới.

Full màn hình
 

Download

Thích (1)

bình luận

Có 0 bình luận cho bài viết này.

Gửi bình luận

Bạn cần Đăng nhập để viết bình luận.

X Đăng ký nhận email
Đăng ký để nhận được câu hỏi hàng tuần.